Общо събраниеабв

        Общото събрание е висш орган за управление на ШУ „Епископ Константин Преславски“. Има постоянен брой членове за един мандат. ОС включва всички хабилитирани лица на основен трудов договор в ШУ, представители на нехабилитираните преподаватели, редовните докторанти, студентите и административния персонал. Приема Правилника за устройството и дейността на ШУ с мнозинството от списъчния си състав, избира ректора, определя структурния и числения състав на АС, като избира с тайно гласуване неговите членове.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
доц. д-р Юрий Петров Проданов
      Кабинет: 101, Корпус 1, ет. 1
      Телефон: 054 830495 / вътр. 166
 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

доц. д.м.н. Николай Иванов Янков
      Кабинет: 101, Корпус 1, ет. 1
      Телефон: 054 830495 / вътр. 166
 
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Мариела Великова
      Кабинет: 113, Корпус 1, ет.1
      Тел: 054 830495 вътр. 103
 
 
 

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТА

Мандат 30.10.2015 г. – 30.10.2019 г.

 

ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

проф. д-р Веселин Божков Панайотов

проф. д.ф.н. Денка Недева Кръстева – Петрова

проф. д.ф.н. Дечка Дечева Чавдарова

проф. д.ф.н. Добрин Начев Добрев

проф. д-р Добрина Георгиева Даскалова

проф. д-р  Елена Викторовна Стоянова

проф. д.ф.н. Елка Рачева Добрева

проф. д-р Ивайло Петров Иванов

проф. д.ф.н. Ивелина Костова Савова

проф. д-р  Людмила Константинова Костова

проф. д.п.н. Маргарита Георгиева Христова – Плашилска 

проф. д-р Марияна Иванова Стефанова

проф. д-р Росица Жечкова Ангелова – Георгиева

проф. д.теол.н. Румен Атанасов Ваташки

проф. д-р Румяна Балинова Тодорова

проф. д-р Сава Стоянов Сивриев

проф. д-р Татяна Иванова Чалъкова

проф. д-р Тотка Стоянова Иванова

проф. д.ф.н. Христо Петров Трендафилов

проф. д-р Яни Михайлов Милчаков

доц. д-р Антоанета Димитрова Димитрова

доц. д. ист.н. Бисер Христов Георгиев

доц. д-р Васил Параскевов Василев

доц. д-р Велка Александрова Попова

доц. д-р Венета Петрова Янкова

доц. д-р Ганка Иванова Янкова

доц. д-р Десислава Чанкова Иванова

доц. д-р Димитър Димитров Попов

доц. д-р Евдокия Боянова Борисова

доц. д-р Иво Симеонов Топалилов

доц. д-р Йорданка Златева Бибина

доц. д-р Мийрям Неджиб Салим – Ахмед

доц. д-р Милена Александрова Палий

доц. д-р Младен Стоянов Енчев

доц. д-р Надка Николова Николова

доц. д-р Пламен Димитров Шуликов

доц. д-р Пламен Тодоров Панайотов

доц. д-р Светлана Йорданова Неделчева

доц. д-р Снежана Петрова Бойчева

доц. д-р Стефан Маринов Минков

доц. д-р Стефан Ненчев Стефанов

доц. д-р Стефка Янчева Петкова – Калева

доц. д-р Страшимир Митков Цанов

доц. д-р Теменужка Ганчева Тенева

доц. д-р Теменужка Минкова Сеизова – Нанкова

доц. д-р Тодор Райчев Тодоров

доц. д-р Цветана Георгиева Иванова

доц. д-р Цветанка Георгиева Янакиева

доц. д-р Юрий Петров Проданов

гл. ас. д-р Ивелина Аврамова Ефтимова

ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

проф. д-р. Валентин Любенов Велев

проф. д.х.н. Валерий Христов Христов

проф. д.физ.н. Диана Петрова Кюркчиева

проф. д.х.н. Добромир Димитров Енчев

проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев

проф. д-р Жана Крумова Ангарска

проф. д-р Нешо Хайнрих Чипев

проф. д-р Николай Михайлов Узунов

проф. д-р Радослав Илиев Иванов

проф. д-р Соня Петрова Докова

проф. д-р Стела Малчева Дерменджиева

проф. д-р Христо Йорданов Христов

проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова – Иванова

доц. д-р Албена Владимирова Александрова

доц. д-р Ася Пенчева Драгоева – Кирилова

доц. д-р Валентин Иванов Грозев

доц. д-р Ваня Атанасова Василева

доц. д-р Ваня Петрова Колева

доц. д-р Веселин Александров Арнаудов

доц. д-р Веселка Сидерова Радева 

доц. д-р Димитър Тодоров Владев

доц. д-р Димчо Захариев Иванов

доц. д-р Екатерина Димитрова Иванова

доц. д-р Ивайло Кънчев Иванов

доц. д-р Корнелия Спасова Йорданова

доц. д-р Красимира Трифонова Танова

доц. д-р Марина Николаевна Московкина

доц. д-р Мария Младенова Бойчева

доц. д-р Милен Бойчев Иванов

доц. д-р Милен Руменов Пенерлиев

доц. д-р Николай Добринов Начев

доц. д-р Нина Арахангелова Николова – Тодорова

доц. д-р Петинка Радева Галчева

доц. д-р Петя Николаева Петкова

доц. д-р Росица Димитрова Давидова – Маджарова  

доц. д-р Светла Димитрова Станкова

доц. д-р Свилен Пенчев Райков

ас. Ивайло Любомиров Владев

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

проф. д.т.н. Атанас Иванов Начев

проф. д.м.н. Георги Христов Георгиев

проф. д-р Димчо Костов Станков

проф. д.м.н. Иво Михайлов Михайлов

проф. д-р Константин Стойчев Цветков

проф. д-р Никола Петков Зяпков

проф. д-р Станимир Стоянов Станев

доц. д-р Александър Петров Милев

доц. д.инф.н. Борислав Панайотов Стоянов 

доц. д-р Ваньо Желязков Гаргов

доц. д-р Вежди Исмаилов Хасанов

доц. д-р Галина Славчева Борисова

доц. д-р Гюрхан Хюсеинов Неджибов

доц. д-р Корнелия Тодорова Цонева

доц. д-р Красимир Димитров Цвятков

доц. д-р Маргарита Владимирова Василева

доц. д-р Найден Вълков Ненков

доц. д-р Наталия Христова Павлова

доц. д-р Огнян Борисов Христов

доц. д-р Павлина Калчева Йорданова

доц. д-р Радка Пенева Русева

доц. д-р Радостина Петрова Енчева

доц. д-р Свилен Горанов Тонев

доц. д.м.н. Севджан Ахмедов Хаккъев

доц. Станислав Цонев Александров

доц.. д-р Стоян Крайчев Крайчев

доц. д-р Труфка Русева Димитрова

гл. ас. д-р Христо Иванов Параскевов

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

проф. д-р Благомир Кирилов Папазов

проф. Валери Христов Чакалов 

проф.  дпн Веселин Желязков Маргаритов

проф. д-р Галин Борисов Цоков

проф. д.ист.н. Георги Велков Колев

проф. д-р Дарина Георгиева Василева

проф. Димитър Николов Чолаков

проф. д-р Живка Енчева Военкинова

проф. д-р Иван Петков Иванов

проф. д-р Илиана Христова Мирчева

проф. д.ик.н Красимир Марков Марков

проф. д-р Красимира Тошева Бенкова

проф. д.ик.н. Маргарита Кирова Бонева

проф. д.изк.н. Мирослав Кирилов Недялков

проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова – Стоянова

проф. д-р Наталия Иванова Витанова

проф. д-р Нели Илиева Бояджиева

проф. д-р Росен Костадинов Алексиев

проф. д-р Румяна Борисова Милкова

проф. д-р Снежанка Георгиева Въчева

проф. д.соц.н. Соня Борисова Илиева

проф. д.изк.н. Стефан Иванов Хърков

проф. д-р Стефан Христев Базелков

доц. Валентин Каролинов Кулев

доц. д-р Виолета Кирилова Атанасова

доц. д-р Димитър Илиев Балкански

доц. д-р Евгения Стоичкова Иванова

доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова

доц. д-р Живко Величков Жечев

доц. д-р Живко Димитров Жеков

доц. д-р Зейнур Муталиб Мустафа

доц. д-р Йорданка Стоянова Пейчева

доц. д-р Керанка Георгиева Велчева

доц. д-р Меглена Живкова Апостолова

доц. д-р Милослава Русинова Янкова

доц. д-р Нели Стойчева Димитрова

доц. д-р Нели Цветанова Василева

доц. д-р Николай Митев Андриянов

доц. д-р Николай Станчев Николов

доц. д-р Павлина Иванова Лазарова

доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова

доц. д-р Пламен Киров Иванов

доц. д-р Ростислава Георгиева Тодорова

доц. д-р Светлана Асенова Игнатовска

доц. д-р Светлозар Петков Вацов

доц. д-р Снежана Христова Николова

доц. д-р Тодорка Малчева Иванова

доц. д-р Тодорка Сашкова Кабакчиева

доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров

гл. ас. д-р Васил Иванов Василев

ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

проф. д.ик.н. Андрей Иванов Андреев

проф. д.т.н. Борислав Йорданов Беджев

проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

проф. д-р Димитър Салтиров Димитров

проф. д-р Живко Стоянов Жеков

проф. д-р Иван Кръстев Цонев

проф. д.т.н. Румен Коев Коджейков

проф. д-р Стефан Стайнов Желев

проф. д.т.н. Христо Лалев Лалев

доц. д-р Андрей Илиев Богданов

доц. д-р Атанас Калоянов Атанасов

доц. д-р Димитър Димитров Червенков

доц. д-р Димитър Игнатов Петров

доц. д-р Добромир Жечев Добрев

доц. д-р Жанета Николова Савова - Ташева

проф. д-р Илинка Методиева Иванова

проф. д-р Красимир Стоянов Давидов

доц. д-р Николай Йорданов Досев

доц. д-р Николай Станев Проданов

доц. д-р Огнян Момчилов Фетфов

доц. д-р Пенка Йорданова Кастрева

доц. д-р Пламен Михайлов Михайлов

доц. д-р Пламен Николов Чернокожев

доц. д-р Тихомир Спиридонов Трифонов

доц. д-р Христо Ангелов Христов

гл. ас. д-р Цветослав Станиславов Цанков

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ – ВАРНА

проф. д.ф.н. Антоанета Петрова Алипиева

проф. д-р Николай Стоянов Колишев

доц. д-р Дориета Здравкова Чакърова

доц. д-р Иванка Георгиева Камбурова – Миланова

доц. д-р Севдалина Илиева Димитрова

доц. д-р Таня Иванова Вълкова

гл. ас. д-р Елена Колева Ковачева

КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

проф. д.м.н. Иван Ганчев Иванов

проф. д.с.с.н. Илия Иванов Учкунов

доц. д-р Божанка Раднева Байчева

доц. д-р Милена Илиева Цанкова

доц. д-р Николай Георгиев Николов

доц. д.м.н. Николай Иванов Янков

доц. д-р Пепа Стоянова Шиндрова

гл. ас. д-р Живка Стоянова Илиева

СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

Факултет по хуманитарни науки

Валентина Христова Георгиева – 1 курс Археология, магистър

Георги Николаев Кънчев – 1 курс Археология, магистър

Георги Христов Ангелов – 3 курс ИГ

Димо Йорданов Еремиев – 3 курс ИГ

Енгин Елханов Исмаилов – 1 курс Журналистика

Мехмед Сали Карасали – 1 курс АФ

Фатме Тешредин Шакир – 4 курс ТФ

Филиз Орханова Юсеинова – 2 курс ТФ с бизнес комуникация

Факултет по природни науки

Ивайло Илиев Иванов – 4 курс ЕООС

Илияна Петрова Павлова – 4 курс, ЕООС

Кадер Ридван Тасин – 2 курс, ГБ

Кремена Маринова Железова – 2 курс Туризъм

Кристина Данчева Йорданова – 4 курс ЕООС

Стоян Димитров Димитров – 2 курс Туризъм

Хриска Добрева Павлова – 2 курс ГБ

Факултет по математика и информатика

Джингиз Хюсню Шабан – 4 курс Икономика

Елица Юриева Илиева – 4 курс Ик. информатика

Марко Христов Колев – 3 курс МИ

Митко Георгиев Гатев – 3 курс МИ

Недка Христова Колева – 4 курс Математика

Педагогически факултет

Ангел Красимиров Георгиев – 2 курс РКССД, магистър

Биляна Георгиева Йонова – 4 курс СП

Виктория Иванова Иванова – редовен докторант

Деметра Николаева Кънчева – 1 курс РКССД, магистър

Десислава Христова Илиева – 1 курс СК, магистър

Иванка Филипова Неделчева – 1 курс СП

Ирина Бориславова Тодорова – 1 курс РКССД, ОКС Магистър

Павлин Сашев Иванов – 2 курс РКССД, магистър

Силвия Крумова Кирилова – 2 курс КУБА, магистър

Симона Валентинова Василева – 1 курс СК, магистър

Теодора Филипова Неделчева – 1 курс СП

Тихомир Росенов Атанасов – 1 курс СК, магистър

Факултет по технически науки

Айлин Иляз Махмуд – 3 курс СС

Радостина Стоянова Николова – 3 курс СС

Симеон Стефанов Симеонов – 3 курс Инж.логистика

Сюрай Сунай Халид – 4 курс СС

Тодор Николаев Дойчев – 3 курс Геодезия

КОЛЕЖ Добрич

Весела Желязкова Желева – 1 курс НУПИТ

Моника Галинова Иванова – 1 курс НУП с чужд език

Станислава Христова Парушева – 2 курс ПУП с чужд език

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Илияна Георгиева Николова – ръководител на УИ

Ирина Димитрова Иванова – зам.-гл. счетоводител (Колеж Добрич)

Мануел Таквор Мануелян – пом.-ректор

Мариана Апостолова Петева – ръководител на УБ

Мартин Митков Стойчев – пом.-ректор АСД (ДИКПО)

Миглена Йорданова Труфчева  – гл. координатор (ФТН)

Радостина Асенова Адамидовска – гл. координатор (ФМИ)

Ралица Дончева Вълчева – гл. координатор (ФХН)

Севелина Александрова Стоянова – лаборант-химик (ФПН)

Силвия Димитрова Драганова – главен счетоводител

Стефанка Иванова Димитрова – гл. координатор (ПФ)

Надежда Иванова Иринкова – ръководител на УИЦ

Наталия Веселинова Найденова – ръководител ОЧР