Център за продължаващо образованиеабв

 
На територията на Шуменския университет в градовете Шумен, Варна и Добрич Центърът за продължаващо образование провежда:

 
 

За контакти:

Ръководител на ЦПО: проф. дпн Надежда Йорданова

Тел.: +359 54/830 366
 

Гл. специалист ЦПО: Лидия Консулова

Тел.: +359 54/830 366

Факс: +359 54/830 366

Email: sdk@shu-bg.net
 

ДИПКУ – Варна

Тел.: +359 52/301 243

Колеж – Добрич

Тел.: +359 58/603 209