Център за продължаващо образованиеабв

На територията на Шуменския университет в град Шумен, центърът за продължаващо образование провежда краткосрочни квалификационни курсове за педагогически специалист

За контакти:
Ръководител на ЦПО: доц. д-р Екатерина Люцканова
Тел.: +359 54/830 350
 
Гл. специалист ЦПО: Валя Велева
Тел.: +359 54/830 495/ вътр. 142